Budskap om Kärlekens väg

Detta är kanaliserade texter från Jesus och Maria Magdalena. Jag har upplevt dem som helt vanliga människor med en mycket stark energi och en andlig kunskap som de försöker förmedla. Enkelt och okomplicerat utan krav, och mycket kärleksfullt.

Det var med mycket motstånd som jag började lyssna på dem, eftersom jag inte anser mig vara någon med speciella kunskaper eller förmågor. Det är säkert så att de har anpassat informationen och kunskapsnivån efter min förmåga.

Det är inte alltid enkelt att förstå hur de menar, så det kan säkert finnas konstigheter i texterna. Dock har jag inte ändrat på något eftersom det kan bli väldigt fel om jag ändrar på ord.

 

 

Jesus och Maria Magdalena´s budskap om kärlekens väg.

2011 12 16

 

Kärleken är den enda religion som finns, den är tolkad på många olika sätt och kontrollerad av maktmissbruk men lever inom var och en helt fri från kontroll.

 

Öppna ditt hjärta och känn hur mycket kärlek du rymmer inom Dig, det finns ingen gräns och den tar aldrig någonsin slut. Din kärlek kan fylla hela universum och mer därtill. Glädje, lycka och frid ryms i dess närhet, medkänsla, omtanke och vänlighet följer i dess spår. Sorg och förtvivlan går inte att undvika när du lever med ett öppet hjärta. Allt är en del av erfarenhet av kärlek, hjälp dina medmänniskor på det sätt du kan för att stötta i svåra situationer.

 

Du är aldrig någonsin ensam när du en enda gång har insett hur mycket kärlek som ryms inom dig, dela med dig och du finner att varje människa, djur, växt, sten....varje liten eller stor varelse är en del av den kärlek som ryms inom dig. Du inser att Ni är en del av samma väv, och Du ser att allt är en del av Dig samtidigt som Du är en del av allt.

 

Var i kärlek och frid

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 10 02

 

Första budskapet på kärleken väg.

 

Just nu lever Ni i en tid som kommer att förändra sig till något som Ni själv kan och har möjlighet att påverka. Skiftet i tiden befinner Ni er i just nu. Under flera generationer har medvetandegraden ökat så att skiftet kan komma i en lugn takt. Många tusentals människor har en önskan om att leva i en bättre värld utan hat, oro, krig eller rädslor av något slag. Allt som ni idag ser som negativt byggs upp från en rädsla av något slag inom Er, denna rädsla förstärks ifall ni inte själv lär er att hantera den utifrån er egen kunskap. Skapa frid och kärlek inom dig, så speglar sig din värld på samma sätt. Ifall många tusen människor gör detta kan ni påverka tiden ni lever i så att skiftet i tiden går över till att visa den kärleksfulla värld ni redan lever i. Välj att se det som är kärleksfullt och ge mera uppmärksamhet till detta. Det innebär inte att ni ska blunda för det som fortfarande är negativt, men ni kan försöka hjälpa på den nivå som varje individ har möjlighet till. Ni kan alla säga ifrån till myndigheter att ni inte längre accepterar obalans mellan människors ekonomi, hälsa och välstånd. Jorden runt kan alla människor hjälpa varandra ifall ni får en möjlighet att göra detta. Det finns ärliga organisationer som kan hantera detta. Jorden ni lever på och av förser er alla med allt ni behöver, det finns alla möjligheter att rena hav, land och luft så att Moder Jords yta blir hel och ren igen. Ni har all teknik som behövs, det är enbart viljan från makthavare som håller obalansen igång. Öka behovet, så kommer möjligheterna.

 

Skapa frid och kärlek inom Er så väljer resten av världen att visa sig på samma sätt. Det svåra för många är att våga visa för andra den kärlek och frid som finns inom dem. När rädslan släpper för att visa kärlek och frid, så strålar du som en sol och delar med dig av detta till resten av världen.

 

- Hur gör vi för att skapa frid och Kärlek inom oss?

 

- Genom meditation eller bön, det finns många olika tekniker idag, var och en väljer bäst det sätt som passar dem.

 

- Är det enbart rädslor inom oss som vi ska släppa?

 

- Ja, det finns så många olika och de påverkar på många olika sätt var och en. Så det är det bästa sättet att skapa frid och kärlek inom Er.

 

- Hur släpper man sina rädslor?

 

- Genom att ta fram dem i ljuset och studera varför de finns inom dig och hur det påverkar dig. Förmodligen kommer du att inse att det egentligen är du själv som skapat rädslan för att skydda dig ifrån att närma dig dina medmänniskor och se hur lika ni verkligen är.

 

- Du menar att jag ska studera mörkret inom mig för att se ljuset.

 

- Ja, så kan man tolka det. Mörker eller negativa rädslor finns inom alla människor, nästan alla är skapade av individen själv för att skydda sin själ ifrån att bli skadad av andra själar. Dock borde alla inse att skyddet i form av rädslor enbart blockerar själens möjligheter till att samspela med andra själar.

 

- Har du gått över till att tala om själen nu eller är vi fortfarande inne på individen?

 

- Varje individ har ju en själ, men det är själen som skyddas eller blockeras av rädslorna. Ifall rädslorna släpps, så släpps själen fri att kunna samspela med andra själar. Ni borde inse att Ni alla är sammankopplade med alltet genom era själar. Släpp rädslorna och lär er att känna och tänka med hjärtat, lev med ett öppet hjärta så kommer ni att känna så mycket kärlek det finns inom er och i allt som lever på Jorden. När ni väljer att leva med ett öppet hjärta, så skapas världen till en kärleksfull plats att leva på.

 

- Hur släpper vi våra rädslor som skyddar våra själar?

 

- Det måste var och en reda ut, ofta räcker det med att inse varför man har skapat rädslan och släppa taget om rädslan. Ibland sitter rädslor kvar sedan flera liv tillbaka, då kan det behövas hjälp av någon annan för att förstå eller inse. Många måste lära sig att förlåta sig själv och andra för de misstag som gjorts tidigare. Med ljus, kärlek, förlåtande och förståelse kan alla rädslor släppas. Ni behöver inte längre dessa blockerande egenskaper. Lär er att älska utan reservationer, lär er att ge utan att ställa motkrav på prestationer.

 

- Hur öppnar vi våra hjärtan och känner och tänker med hjärtat?

 

- När ni ber eller mediterar så fokusera energin till hjärtat och se att porten som stänger in dina känslor öppnas. Det är enbart en kärleksfull upplevelse, var aldrig rädd för att öppna denna port, du kommer enbart att bli lycklig och möjligen gråta glädjetårar när du släpper ut allt ljus och all kärlek som finns där. Varje individ har detta rum inom sig. När man väl har öppnat porten till hjärtat, så är det enkelt att leva med ett öppet hjärta. Det vill man helt enkelt göra, men ibland kan man behöva öppna porten igen, eftersom den stängs av negativa rädslor. Då är det dags att ta tag i rädslorna igen, och påminna sig själv om att rädslor enbart blockerar den själ som är evig inom dig.

2011 10 02

 

Vi vill att alla ska kunna ta till sig informationen utan undantag. Det vi vill berätta finns hos alla människor, precis alla har önskan om en bättre värld att leva i för alla. En bättre värld för alla utan undantag för fattiga, rika, lärda, okunniga, onda, goda, män, kvinnor, barn mm. Inse att separationens tid är förbi nu, en tid av enhet, samarbete, fred och kärlek skapas av er alla tillsammans ifall ni väljer detta. Enbart ert eget medvetna val kan leda till en bättre värld för alla att leva i.

 

För ca hundra år sedan, precis innan den teknologiska utvecklingen hade satt fart fanns samma möjlighet att skapa enhet och fred på Jorden. Du vet redan att så blev inte fallet, men vissa såg möjligheten redan då, att Ni kunde skapa detta. Istället fick en annan energi makt över ert sinne. Ekonomi och teknik användes för att skapa vinster till ett fåtal, avundsjuka och rädslor skapade krig mellan länder och individer. Världen skapades efter hur ni valde att känna er. Moder Jord har smutsats ner på land, i vatten och i luften. Det är dags för Er att inse vem ni är och välja att vara den förändring i sinnet som krävs för att skapa den nya tiden som ni nu har möjlighet att välja. Ni står inför ett av de viktigaste valen i mänsklighetens utveckling. Det är dags att förändra er tid genom ett skifte av energin, tidens energi är helt rätt, och tusentals människor har insett vikten av att leva med kärlek till varandra och Moder Jord. Våga visa att du redan lever på detta sätt, du älskar Jorden du bor på, och respekterar allt som finns där.

 

- Hur visar jag det, jag tycker att jag är tydlig med detta på alla sätt.

 

- Detta är inte riktat enbart till dig, utan till alla andra också. Alla måste våga visa sin önskan om att leva i en bättre värld, Ni är så många idag Jorden runt med samma mål i era själar. Ni valde att födas till Jorden för att förändra den tid som ni nu lever i. Inse och vakna upp till er uppgift.

 

- Hur vaknar vi, och hur visar vi upp oss?

 

- Innerst inne vet alla om att de tillhör denna skara. Ni känner igen varandra med känslan inom Er när ni ser varandra in i ögonen, eller läser något som får er att känna er lyckliga. Känslan av bubblande glädje i hjärtat är en signal till din själ att vakna. Släpp era rädslor för att synas, så kommer ni alla att finna varandra.

 

- Vad gör vi när vi funnit varandra?

 

- Skapar den nya tiden tillsammans. Välj hur ni vill leva och börja med det tillsammans, ställ krav på myndigheter och länder att samarbeta och bygga upp en ny tid av förändring till något helt nytt. En värld som är skapad med kärlek och respekt för varandra och Moder Jord. Inse att ni är ett medvetande när ni är sammankopplade i meditation, en aktiv meditation eller bön där ni känner er precis så kärleksfulla och lyckliga som ni alltid kommer att vara. Era själar är eviga, släpp era rädslor som skapats av illusioner om skydd, tillåt istället kärlek i era liv. Låt era själar skapa den nya tiden och ni kommer att finna att den redan finns runt omkring er bara ni vågar se den.

Var hälsade!

Tiden är inne för ett skifte i medvetande. Ni är alla del av detta skifte och kommer att vara delaktiga i arbetet som sker. Tidpunkten är vald för att ni alla ska ha hunnit inse att medvetandeförändring och en höjning av medvetandegraden kommer att ske med detta skifte i tiden. Liksom alla andra har Ni valt att födas till denna tid av förändring, och vi vill på detta sätt få er att inse vikten av att vara i ert innersta lugna tillstånd. Lev kärleksfullt i alla situationer. Välj bort ilska och irritation. Just nu är dessa känslor tändvätska till negativ påverkan. Fall inte i dessa gropar, många av er har redan gjort detta, och får arbeta med dubbel styrka för att komma ur negativa tankesätt. Var alltid kärleksfulla och hjälpsamma i alla lägen, tro på att du kan hjälpa och leda andra genom att vara ett exempel på hur du lever ditt liv. Välj dina tankar och känslor med omsorg, du skapar ditt och andras liv med dem.

Tro och tillit är stöttestenar i allt liv, även ditt.

 

2011 06 10

Allt är skapat av dig för att gud ska få en upplevelse av livet genom dig och alla andra. Gud finns i dig liksom var och en annan individ, sten, djur, växt, vatten, planet. Gud finns i allt, liksom du finns i allt. Sedan tidens början har allt samma grundämnen, ni är alla del av dessa ämnen. Du finns i allt och alla.

- Varför säger du att jag har skapat allt för att gud ska uppleva allt.

- Gud och du är samma sak, gud finns inom dig och alla andra. Förstår du inte att ni har upplevt separerande känslor för att ni tror att ni är skilda från varandra och gud, när det egentligen är helt tvärtom. Ni är samma, ni är ett med varandra och Gud.

Separationens tid är förbi, inse att ni är ett.

- Hur ska vi inse detta?

- Genom aktiv bön eller meditation, gå in i er själv och känn känslan av enhet, kärlek och fred. Ni är så många idag som önskar och arbetar för fred på alla plan. Känn fred inom er, och känn kärlek inom er. Ni skapar med era känslor och er avsikt.

 

 

 

 

 

 

 

2011 05 01

Röda rosor, vita liljor och duvor är ett tecken för vår kärlek och tro, så har det alltid varit och kommer alltid att vara. Sprid dessa symboler och kärleken sprider sig. En kärlek som överträffar alla gränser och bryter ner mörker och rädsla. En förlåtande tröstande kärlek som är varm och god. Du som redan känner denna känsla behöver inte leta längre, Du är redan hemma. Du som söker kommer att finna den inom dig. Finn kärleken till Dig själv, så kommer också guds kärlek att kännas inom dig. Hjärtats energi öppnar upp gränser. Lär dig att älska dig själv, då älskar du också gud. Bryt band med rädslor och mörker, och sprid istället kärlekens ljus på de platser inom dig där det en gång fanns mörker. Välj att leva med tillit och tro, så uppenbarar sig miraklerna av sig själv. Be och Du skall få, känn tillit till Din önskan.

Ge kravlöst av Dig själv, och Du kommer att få tusenfalt åter.

 

 

2011 03 25

Kärlekens röst inom Er ska vakna, guds röst talar till Era hjärtan. Lyssna till känslan och låt hjärtat guida ditt sinne. Låt fred och kärlek skapas inom dig, och din omgivning speglar din insida.

Att älska sig själv är samma sak som att älska gud, och allt som finns i Universum. Allt liv och all död. Lär dig se det vackra i det som är nedbrytande och förgörande, lär dig att älska och förlåta allt som händer i världen just nu. Jordbävning i Japan, uppror i Nordafrika och Mellanöstern. Allt har en högre mening - en mening att vi ska se varandra och hjälpa varandra på det sätt som är möjligt för oss. Det minsta vi kan göra är att be/meditera för fred och kärlek, det är en av de finaste gåvor vi kan ge bort. Tillsammans är vi ett.

Använd kunskapen att välsigna. Döm aldrig, utan lär dig att se det som du har svårt att förstå och svårt att förlåta, se med nya ögon. Du behöver inte acceptera allt som händer, du ska bara inte döma. Lär dig att se diktatorn som torterar sitt folk, lär dig att välsigna honom. Lär dig att se folket som lider, och välsigna dem. Se dig själv, och välsigna dig själv. Gör detta om och om igen. Möt känslan av oro, sorg och ilska med välsignelse och kärlek inom dig. Vi är kärlek, Vi är fred, Vi är ett.

Denna tid är full av något som kan kallas för kaos i känslan. Allt som inte är uppbyggt av kärlek, respekt bryts ner för att omvandlas till något som Ni själv väljer att vara i. Din insida skapar omvärlden, du påverkar kollektivt, ur kollektiv stress och blockeringar kommer obalansen fram, detta visar sig nu.

Inse nu att tiden är kommen att tillsammans skapa fred och kärlek inom oss. Tiden är med oss.

Välj att leva med kärlek - fred - respekt - på en ren Moder Jord.

 

 

2011 03 20

Jesus höjer höger hand och håller samman tummen och lillfingret med denna hand, vänstra handen placerar han mot sitt hjärta och liksom trycker lite med sitt långfinger mot hjärtat.

Gör så här säger han...och jag provar...en skön energi sätts genast igång rent fysiskt i min kropp.

Detta tecken betyder fred och kärlek, det känns fysiskt i alla kroppar. Detta kan Du sända till människor Du möter genom att hälsa på dem på detta sätt, eller så kan du starta denna känsla i din egen kropp. Fred och kärlek börjar alltid med dig själv, och detta är ett enkelt sätt att vara i fred och kärlek. Dela med Er av detta, säger han och bugar sig med båda händerna framför sitt ansikte.

Maria Magdalena börjar prata:

Kvinnor och män, säger hon. Ni lever med en märklig rädsla för varandra. Ni har varit i tankarnas och maktens värld för länge och ser inte hur Ni måste balansera Era energier tillsammans. Att vara sårbar innbär inte att förlora makt, det kan ge många män stora insikter. Det finns många kvinnor som skulle behöva mer manlig energi. Att se varandras styrka och svaghet och alltid älska utan gräns, det är något som vi alla arbetar med på alla nivåer. Se det ni älskar hos varandra och inse att det är er egen spegelbild. Detta lyfter till nya nivåer, manlig eller kvinnlig energi smälter in i Era kroppar. När Ni ser det som ni upplever som negativt hos någon annan person, är det ofta något hos Er själv som ska belysas med ljus och kärlek för att Ni ska förstå andra människor bättre. Att älska och förlåta utan gräns är en av mänsklighetens kollektiva läxor. Allt börjar med Dig själv alltid. Skapa fred och kärlek inom dig så speglar omvärlden din insida.

Maria Magdalena bugar och tackar oss för att vi har lyssnat.

Namasté.

 

2011 02 17

Vi är med Er all tid. Ni är en del av våra själar. Vilket innebär att vi alla är en del av samma källa. Ni är gud. Det är så enkelt. Ni måste lära er att tro på denna möjlighet, när ni tror kan ni lära er resten av kunskapen. Med ert hjärta kan ni förändra världen. Lär er använda energin av kärlek och dela med er av denna. En ny värld ligger vid era fötter och väntar på er. Det är upp till er att ta första steget dit. Ha tillit till din känsla. Lyssna till ditt hjärta, och våga bli den du är.

Ni är våra frö av gud, i ditt hjärta finns detta frö. Låt det växa till visdom av kärlek. En kärlek som överskrider alla gränser som du någonsin har trott fanns. Det finns en kärlek som förlåter allt och enbart ser ljuset i allt, det finns en kärlek som låter kropp och själ bli ett. Se din nästa med denna kärlek och du får samma tillbaka, ett flöde som är oändligt. Låt ditt hjärta expandera och flöda ut kärleksenergi till allt. På detta enkla sätt finner ni vägen till varandra och paradiset. Ni kommer att se på världen med nya ögon.

Kärleken leder dig framåt, älska dig själv så kommer du att finna din livsväg och din livspartner.

Många går omvägar ifrån kärleken till sig själv och andra. Rädslor blockerar och respekten för medmänniskor försvinner. Det är aldrig för sent att älska sig själv. Börja idag ifall du inte redan är där.

Detta är grunden till all kunskap.

Älska dig själv liksom du älskar andra, älska din nästa liksom du älskar dig själv.

Du kommer att förstå att det finns många djupa sorts kärlekar.

Kärlek mellan familjen, syskon och föräldrar.

Kärlek till djur.

Kärlek till natur och Moder Jord.

Kärlek mellan kvinna och man eller par av samma kön.

Kärlek till andlighet och gud.

Kärlek är inte samma som åtrå eller lust. Åtrå mellan älskande par är en av guds gåvor. Hela mänskligheten och Moder Jord får del av denna underbara känsla.

Var och en måste välja sina liv själv, det går inte att tvinga någon att lära sig att älska mera. Var och en måste upptäcka detta enkla själv.

Upptäcka att med kärlek kommer fred mellan människor, med kärlek skapas kreativitet för vår Jord.

Var och en måste ta ett medvetet steg emot att leva med kärlek till sig själv och sina medmänniskor.

2011 03 01

Var hälsade.

Tekniken för att vara i kärlek.

Många tror att det är omgivningen som måste påverkas för att fred ska infinna sig på Jorden, så att paradiset ska kunna komma till Jorden. Så är inte fallet. Allt börjar med Dig själv all tid.

Det är dags att låta rädslor flyta iväg och våga visa vem du är för dig själv och för alla andra.

Att leva i kärlek och med ett öppet hjärta kan vara en utmaning, men gör att ditt sinne inte längre påverkas negativt av det du tidigare såg som oöverstigliga problem. Lösningar kommer till dig av sig själv, och du ser på ditt liv på att annorlunda sätt.

För att du ska kunna leva i kärlek, ska du först sluta med att döma dig själv och alla andra. Sluta upp med att se rätt eller fel....döm inte på något sätt. Det finns inga misstag. Allt är en del av dig själv. Det du hatar hos någon, hatar du också hos dig själv. Det du älskar hos någon älskar du också hos dig själv.

Inse att allt är en del av dig. Ont som gott.

Att dela upp sin världsbild i motpoler tillhör det gamla sättet att tänka, ett separerande sätt att tänka. Lär dig att se dig själv som en del av allt. Lär dig att älska din spegelbild.

Detta innebär inte att du ska acceptera det du inte tycker om i världen, du ska bara inte döma. Reagera på ett annat sätt.

För att kunna vara i en kärleksfull känsla finns en teknik som jag gärna vill berätta om.

Detta kan du göra var som helst, och när som helst. Dock inte bra ifall du kör bil.

Stilla ditt sinne på det sätt som passar dig.

Känn kärlek, tacksamhet och uppskattning till allt i ditt liv. Har du svårt för att finna känslan, tänk på något/någon som du verkligen vet att du älskar...din familj, ett husdjur, jordgubbar m grädde....

Öppna dörren till ditt hjärta genom att tänka det, eller placera två fingrar på hjärtchakrats mitt.

Var en stund i energin, så länge du själv behöver. Stäng sedan genom att tänka att du stänger dörren till hjärtat, eller placera två fingrar mitt på hjärtchakrat.

Att vara i kärlek en stund varje dag ger träning och en önskan om att vara där alltid. Med träning kan det ske.

Frid i ditt sinne skapar frid på Jorden.

 

2011 02 27

Var hälsade.

Tekniken för att använda energin av kärlek. Sänd kärlek.

För att denna teknik ska kunna användas måste avsikten att ge kärlek vara helt kravlös, i annat fall får man tillbaka kontroll och krav, och det är ingen som önskar detta idag. Ge av hela ditt hjärta utan något som helst krav på någon ersättning, och Du får samma tillbaka i ännu större mängd. Att ge bort kärlek på detta sätt kan vara en ledtråd till att se paradiset på Jorden. Det finns redan där vid dina fötter, du ska bara tillåta dig själv att se det.

Använd denna teknik när du känner ett behov av att ge bort kärlek till en händelse som blev tokigt under dagen, till en plats, till en person, till Moder Jord, till oro i världen...det spelar ingen roll vad. Känslan är alltid densamma. Tänk på att all tid är nu, så du kan sända kärlek till något som har hänt.

Sitt eller stå avslappnat, ta några djupa andetag för att slappna av, meditera en stund innan ifall du känner dig stressad.

Se med ditt inre öga, det som du vill sända din kärlek till. Låt oss säga att det är ett krig.

Se detta som händer, det innebär inte att du måste acceptera vad de gör, ta inte ställning till rätt eller fel, allt och alla är en del av dig själv och gud. Förlåt dem och välsigna dem alla liksom dig själv.

Öppna dörren till ditt hjärta och låt kärleksenergin du har därinne omsluta allt med värme och frid. Det kan ta en sekund eller 30 minuter...tid är inte viktigt i detta arbete.

Se för ditt inre öga att våld upphör och att frid skapas med kärlek och förlåtande som grund. Se hur de som förr krigade emot varandra arbetar sida vid sida med samförstånd och samarbete som en självklar del i sina liv.

När du är klar ska du stänga dörren till ditt hjärta igen. Energin fylls på direkt, den tar aldrig någonsin slut. Du kan känna dig trött, både mentalt och fysiskt, vila då en stund.

Var och en har denna kunskap inom sig, alla människor som vandrar på Jorden just nu har denna kunskap. Använd den. Ni är de som har valt att skapa paradiset för oss alla på Jorden. När du läser detta känns det i ditt hjärta, det expanderar, det finns en anledning till att just du läser dessa ord. Vakna min vän och inse att du är en av oss. Du är en del av oss, en del av det arv vi har lämnat till Er. En djup kärlek till allt och alla.

Tankens kraft är stor, men kärlekens kraft är i allt. Vi är ett.

2011 02 06

Vi är glada att du äntligen låter oss berätta om vårt livs arbete och kärlekens vägs budskap.

Tiden fram till idag kan vi låta berätta någon annan gång. Idag är samtidigt som all tid. Det du utför idag ger klang till resten av all tid. Därför är det av största vikt att alla, var och en inser hur viktigt det är att leva med kärlek till sig själv och sin nästa. Det är grunden till allt andligt arbete idag.

Älska dig själv som du älskar din nästa, älska din nästa liksom dig själv.

I dessa ord finner du fred, balans och harmoni. Du måste alltid börja med dig själv, du är samma som alla andra. Ni är ett.

Ni måste inse att det finns inga misstag eller något att förlåta, allt är redan förlåtet all tid. Det du kan känna som misstag är enbart dina egna känslor och vilseledda kunskap. Det finns inga misstag, enbart olika sätt att lära dig mera kunskap. Genom dina sk misstag lär du dig att förstå hur dina medmänniskor känner, och förhoppningsvis inser du att ni är mycket lika, med misstag, fel och brister.....som egentligen inte alls betyder något ifall ni vill förändra era liv.

Lär dig att förlåta dig själv genom att förstå varför du känner skuld eller rädsla, förlåt och släpp. På detta sätt lär du dig att förstå dina medmänniskor och lär dig att förlåta dem. Förlåt allt eftersom det inte finns något att förlåta. Mycket kunskap och visdom finns i detta. Lär dig förstå att de mörkaste stunder kan leda dig till de ljusaste upplevelserna. Lär dig se detta.

Ni är ett, ni är samma, vi är samma, vi är era bröder och systrar, ni är en del av oss, ni är de som har valt att förändra världen till det paradis som ni längtar efter, som vi alla längtar efter.

Paradiset finns redan där för er, välj att se det.

Mycket beror på hur du väljer att lägga din energi, hur du väljer att känna dig inom dig.

Känslan inom dig skapar mer av det du upplever inom dig. Upplever du frid, skapas frid. Detta är en sanning, en naturkraft som inte går att ändra eller manipulera. Du skapar mer av det som du känner inom dig.

Därför är det viktigt att du när du mediterar eller ber, känner dig kärleksfull, fridfull, ärlig och uppriktig.

Med din tro på detta kan allt skapas.

Känn att världen ni bor i redan är det paradis ni vill leva i. Se samhällen där människor är kärleksfulla emot varandra och vågar visa detta, se hur vi lever i balans och harmoni med varandra, naturen och Moder Jord, känn hur luften ni andas är ren, vattnet och haven är rena, jorden där grödor växer är ren och hälsosam. Växter och djur mår bra i en ren natur, allt som produceras är hälsosamt för oss alla och Moder Jord. Känn allt detta och se det framför er...då blir det så, men bestäm inte hur, låt vår fader skapa detta genom er kreativitet. Vi är medskapare till något mycket större än vi kan förstå, vi är del i en mycket större väv än vi förstår.

Låt det som ska brytas ner försvinna, bygg upp nytt med kärlek som grund. Låt alltid kärleken vara det som ger dig kraft och styrka.

När du låter dig styras av andra kommer din frihet att begränsas, du måste lära dig att säga ifrån när du känner dig kontrollerad. På samma sätt måste du lyssna ifall någon säger till dig att du försöker kontrollera. Kampen om energin och kontrollen över energin är det som ger obalans näring.

Ge bort kärlek, och du kommer att få tillbaka ännu mer. Detta energiflöde kommer att skapa fred, harmoni och balans.

Genom att kravlöst ge bort kärleksenergi får du samma tillbaka, ett flöde som kan sträcka sig ut i univerum och över alla gränser och dimensioner. Välj att se denna möjlighet.

När var och en kan känna kravlös kärlek och ta emot kravlös kärlek, utan behov av att kontrollera någon annan, då är vi ett. Lär er känna denna känsla.

När två personer älskar varandra djup och innerligt liksom vi gör innebär det att de har funnit sin livsväg tillsammans, de stöttar varandra genom livets alla skeden.

Finner sin livspartner gör de som också har funnit sin väg i livet, de som klarar att stå för sig själv utan behov av stöttor. Att se någon som sin jämlike är att leva tillsammans i balans utan kontrollbehov. Då ger man kravlöst och får kravlöst.