Från anteckningsboken sommaren 2014

Antecknat vid havet sommaren 2014

 

 

2014-07-01

Sitter och ser ut över havet och lyssnar till stilla vågskvalp. Havet ligger nästan spegelblankt framför mig. Det är rofyllt, och som vanligt känner jag hur ljudet från vågorna rensar bort oro, sorg, ilska och stress. Allt som är oviktigt och betydelselöst i mitt liv försvinner och jag inser ödmjukt hur liten jag är i förhållande till Hav, Jord , Himmel och Universum. Bara en liten del av en atom i jämförelse med allt som finns, så varför bry sig om sånt som egentligen inte har någon mening. Mina tankar går till tid och Jorden vi lever på.

 

Jorden, Tiden och vi.

 

Jorden och havet har funnits här i miljontals år, ännu så länge har jag levt i 53 år av dessa miljontals år. Civilisationer har kommit och gått i takt med hur de har utnyttjat Jorden och dess resurser.

 

Under de få år jag levt har vi människor lyckats förorena hav, luft och land. Utrotat tusentals växt och djurarter, skövlat skogar, krigat och tagit död på varandra.

När ska vi inse att det är vi som har ansvaret för att Jordens mångfald ska få finnas kvar. Det är inte rätt att lämna över detta ansvar till våra barn och barnbarn. Det kan vara för sent då.

 

Jorden och havet kommer alltid att finnas kvar här, men ifall vi vill lämna en Jord som det går att leva på, med mångfald i naturen och möjlighet för oss att vara ute i en ren natur, så är det hög tid att vi gör något åt oss och hur vi beter oss mot vår Jord och varandra.

 

Vad är det som styr och skapar föroreningar, skövling av naturen och krig?

 

Makt, pengar, girighet, kontroll och okunskap. Dessutom en väldans massa människor som tiger och ser på, vill inte vara delaktiga eller vågar inte. Allra värst är nog likgiltighet.

 

Allt är en spegling av hur Du ser på Dig själv och hur Du upplever din värld??!! Allt är sammankopplat, vi är alla sammankopplade på något märkligt sätt med allt som finns. Därför kan vi också påverka genom att ändra vårt sätt att tänka och leva.

 

Vi kan praktiskt, medvetet välja vilka produkter vi köper så att vi gynnar de som t.ex odlar utan gifter och konstgödsel, köpa lokalproducerad mat. När det är dags att byta bil, köp någon som drar lite drivmedel eller kan gå på el, eller om möjligt åk kollektivt.

 

Välj medvetet hur du spenderar Din tid, vem Du litar på. Media har inte alltid fritt flöde, de är sponsrade av företag som vill påverka och kontrollera hur vi ska tänka. Oskyldig kan bli syndare med rätt formulerade ord. Vad är rätt och vem bestämmer hur vår framtid ser ut?

Vem kontrollerade/kontrollerar vår historia, Vem skrev ner vår historia så att vi "minns" rätt. Varför finns inte allting med? Hur kan vi minnas när det inte längre finns böcker som beskriver hur det egentligen var för 100 000 eller 2000 år sedan. Civilsationer har kommit och gått, försvunnit när Jorden utnyttjats på fel sätt.

 

Nu är vi precis i början av en ny tid där grundenergin är hög.

 

Mayafolket såg energiskiftena i tiden för många tusen år sedan och skapade komplicerade kalendrar för att hålla reda på denna sorts tid. Framför oss ligger minst 5125 år av hög grundenergi. Under dessa perioder har livet på Jorden utvecklats till något annat. 5125 år Kan kännas som en oändlig tid, men är egentligen enbart en droppe av all tid som finns. Vi har en möjlighet nu att skapa nytt med denna energi som "medhjälpare". Ifall du vill förstå hur jag menar, läs Carl Johan Callemans böcker och Du kommer att inse att han har räknat ut hur Mayakalendern fungerar och visar i enkla tabeller hur enegiväxlingarna kommer i olika tidsperioder.

 

Tid räknas för många i levnadsår, men en framtid måste i tid innebära flera tusen år framåt i tiden ifall man tänker på ett "linjärt" tidräkningssätt. Ifall vi idag ska börja skapa något som ligger som grund för nya generationer så måste vi se all tid samtidigt. Vi kan inte vara egoistiska och tro att vi kan utnyttja alla resurser som finns på Jorden under en enda generations tid. Det är helt otänkbart, ofattbart girigt och absolut omöjligt att resonera så. Ändå fortsätter vi med detta!!!! Vi kan inte producera mer ren Jord, rena hav, djur som redan har utrotats eller mer land, vi måste helt enkelt ta vara på det som finns och skydda för vår egen framtids skull. För visst vill vi leva på en Jord med mångfald och naturligt överflöd av allt.

 

Vi har ett val som vi kan göra nu medan tiden är i början av skapande.

Jag ser två helt olika framtider, en tid som jag kallar paradiset och en nattsvart tid, och jag vet inte vilken av dessa som kommer att visa sig. Det är möjligt att det är parallella framtider, beroende på hur vi väljer att uppleva dem. Men jag hoppas innerligt att vi kan skapa en tid av enhet med ett universellt sätt att se på oss människor i förhållande till Jorden och varandra.

Med ett universellt sätt att se varandra menar jag ett kravlöst, kärleksfullt, rättvist, omtänksamt givande och tagande mellan oss människor och Jorden. Utan kontroll, girighet och maktspel. Jag vet inte hur vi ska göra för att åstadkomma detta rent teknikst och praktiskt.

JAG VET BARA HUR JAG KÄNNER MIG NÄR JAG LEVER I DET SOM JAG FÖRESTÄLLER MIG ÄR PARADISET PÅ JORDEN.

Jag har redan skapat detta i mitt eget liv.

På detta sätt skapade jag mitt paradis: Så ofta som möjligt försökte jag känna känslan av att redan befinna mig i paradiset och känna mig fri, lycklig, älskad och trygg. Det tog ca 10 år eftersom jag gjorde en massa misstag på vägen....t.ex lät stress och oro för ekonomi stå i vägen för att släppa fram känslan. Resultatet av mitt skapande blev att min nuvarande verklighet överträffar känslan som jag hade då. Inte visste jag exakt hur jag skulle känna mig, men det funkade bättre än jag trodde ändå. DET ÄR MED KÄNSLAN DU SKAPAR, samt en medveten avsikt.

 

Ifall jag kan skapa paradiset i mitt eget liv, så är jag SÄKER på att vi tillsammans kan skapa en ny tid genom att känna oss som att vi redan befinner oss i en sådan värld, med en ren Jord att leva på, överflöd till alla, kärlek, frihet, mångfald, FRED

 

Vi har en möjlighet att skapa en tid av minst 5125 år av paradis energi på Jorden ifall vi medvetet väljer att skapa kärleksfullt och kravlöst, med respekt mot varandra oavsett ras, kön eller religion.

 

Jag hoppas innerligt att vi kommer att ta vara på denna möjlighet.

 

Vi måste lära oss att leva hållbart, med Jordens bästa som grundregel. En ren Jord att leva på, ren luft att andas, rena hav och mångfald i naturen där växter och djur har en självklar del.

Vi måste öppna ögonen och se medvetet på vad vi måste ändra på i våra liv. Var och en av oss är en del av detta.

Jag kan förändra mitt liv, så att andra ser att det är möjligt. På detta sett hoppas jag att ringarna på vattnet sprider sig överallt.

 

Tack för att Du har läst.

 

 

Namasté

Berit