Meditation

 

Kärleksfull meditation för enhetsmedvetande

 

 

Avsikten med meditationen är att skapa enhetsmedvetande och inspirera kreativt nytänkande så att vi kan skapa ett varaktigt paradis på Jorden. En ren Jord, fred och respekt mellan människor oavsett ras eller religion, med en acceptabel levnadsstandard för alla.

 

Om Du vill, gör så här när Du mediterar:

 

Koppla upp Dig till livsträdet genom att tänka: Jag är uppkopplad till det universella livsträdet.

(Livsträdet= den energi som finns i och kopplar samman allting. Se det framför Dig som ett stort träd )

Tänk att Du står vid trädets rot, och att vi är många som står här tillsammans. Vi tar varandras händer, och ger energi till livsträdet. Med följande tankar och ord.

 

Vi är kärlek, Vi är ljus, Vi är kreativa, Vi är förlåtande, Vi är fred, Vi är ett. TACK!

 

Visualisera och känn hur ljus, kärlek och förlåtande strålar ut ifrån Ditt hjärta till allt som ÄR. Se och känn världen så som Du vill att den ska vara. Du är medskapare till allt som ÄR. Känslan du skapar i din kropp är den energi som förmedlas till Universum.

Använd de ord som passar Dig. Fortsätt så länge Du kan hålla fokus 1-30 min.

( Ibland tänker jag enbart:  Vi är kärlek.)

 

Självklart ska Du alltid meditera på det sätt som passar Dig bäst.

Om Du dansar, sjunger, trummar eller mediterar med mantra spelar ingen roll.

Känslan i Din kropp är det som är viktigt, det är känslan som skapar.

 

Om Du mediterar hemma eller i grupp spelar ingen roll, det är lika viktigt hur Du än gör. Meditera när Du kan, det viktiga är att Du gör det med hjärtat utan stress.

 

Tid: När det passar Dig.

Jag försöker meditera vid varje fullmåne, vill Du ha sällskap så passa på då.

 

Tusen tack till alla Er som är med vid meditationerna!

Det är en mycket stark, kreativ, kärleksfull och positiv energi som vi skapar tillsammans.

 

 

Symbol av Hunab Ku, Mayas "Only God",

Den gud som finns i allt har ingen form eller materia,

beskrivs som en symbol kombinerad av vintergatans spiral, livets träd och balans. 

Symbolen kopplas samman med uttrycket " In Lak´ech",

som betyder "Du är mitt andra jag",

vilket innebär vi är ett.